Bang Bang Bang

音乐 Minnie 646浏览 0评论

Bang Bang Bang

Five, four, three, two, one
Bang, Bang, Bang boy
You're going down, down, down boy
To the ground where you left my heart to bleed
Bang, she shot you
Karma tastes so sweet
Bang, Bang, Bang boy
You're going down, down, down boy
To the ground where you left my heart to bleed
Bang, she shot you
Karma tastes so sweet

00:00/00:00