I Love You From A To Z February 2, 2013 / Fengzi

I Love You From A To Z

那些美好的kiss~

[youku id="XNDk3MDgxODg0"]

© Fengzi / 视频 / 爱情, 剪辑, kiss

已有 5 条评论

 1. 余1杨余1
  余1杨余1 / 2013-02-05 22:40 / 回复

  都是打啵的.吃不消了- -

 2. 真伪z
  真伪z / 2013-02-05 04:39 / 回复

  背景音乐太销魂了吧

 3. _嘉钰向着太阳
  _嘉钰向着太阳 / 2013-02-04 21:11 / 回复

  最后一个我看过。。

 4. K-xin_某欣
  K-xin_某欣 / 2013-02-04 20:41 / 回复

  很有feel

 5. 博士多金
  博士多金 / 2013-02-04 08:39 / 回复

  X守望者、阿凡达、蓝莓之夜、预见未来、澳洲乱世情